diversiteit

aan het werk
Scroll

Een jaar vol mooie momenten

Afgelopen jaar hebben we bij Giving Back weer een mooi jaar gedraaid. We waren heel gelukkig dat het weer allemaal fysiek plaats kon vinden en dat we de programma’s weer volledig hebben kunnen draaien. Vanuit kantoor waren we al een aantal jaar bezig met werken aan een goede samenstelling van het Giving Back kantoor Team en dat is gelukt. Aan het begin van het jaar hadden we nog geen volledig team. Nu hebben we een coördinator en manager voor het Studentenprogramma en hetzelfde geldt voor het Scholierenprogramma. Zo is er altijd iemand beschikbaar en kunnen de taken helder verdeeld worden. Voor de overkoepelende zaken hebben we allemaal onze expertise waaronder backoffice, projectmanagement en marketing. Hiermee hebben we een heel mooi jaar gehad en aan alle knoppen kunnen draaien. We willen onze medewerkers hartelijk danken voor hun inzet en toewijding.

Ons team

Onderstaand vind je alle medewerkers die zich vanuit Giving Back kantoor hebben ingezet om Diversiteit aan het werk te zetten. We danken Yunus, Afra, Kim en Jaimy hartelijk voor hun inzet en verwelkomen Anna, Martijn, Erika en Lissa. Met het Team kijken we uit naar een jaar vol nieuwe ideeën, initiatieven en projecten.

Karim
Directeur (1 FTE)
Je verliest nooit, je wint of je leert! (Malcolm X)
Dana
Programma coordinator Studenten (0.8 FTE)
Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.
Saar
Project manager (0.8 FTE)
Durf te stralen en hoe meer je jezelf kan zijn, hoe meer je straalt.
Anna
Backoffice manager (0.5 FTE)
Alles is ervaring en ervaring is alles.
Lissa
Programmacoördinator Scholieren (0.8 FTE)
Wees lief, voor jezelf en voor een ander. Samen maken we de wereld een beetje mooier.
Martijn
Programmamanager Scholieren (0.6 FTE)
I did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better. (Maya Angelou)
Erika
Relatiemanager Studenten (0.8 FTE)
Laat jouw geluk en succes niet beïnvloeden door dingen waar jij geen invloed op hebt.
Omar
Allround ondersteuner - Werkstudent (0.3 FTE)
Boeit niet of het glas halfvol is of halfleeg, enige wat boeit is of je op het einde van de dag het glas weer kan bijvullen.
Jens
Allround ondersteuner - Werkstudent (0.3 FTE)
Uiteindelijk valt alles mee. Dat zul je zien wanneer je niet twijfelt en het gewoon doet.
Yunus
Allround ondersteuner - Werkstudent (0.3 FTE)
Uit dienst per 1-4-2023
Karlijn
Marketing & Communicatie (0,8 FTE)
Uit dienst per 1-11-2023
Jaimy
Allround ondersteuner - Werkstudent (0,3 FTE)
Uit dienst per 1-8-2023
Afra
Programmacoördinator Scholieren & Backoffice (0.8 FTE)
Uit dienst per 1-8-2023
Kim
Programmamanager Studenten (0.8 FTE)
Uit dienst per 1-5-2023
Nizar
Allround ondersteuner - Werkstudent (0,3 FTE)
Uit dienst per 1-4-2023

Digitale Transformatie

Het Programma Platform is het systeem waar de deelnemers van elk programma elkaar kunnen vinden. Zo hebben we een speciale Scholieren omgeving en aparte Studenten omgeving. In deze omgevingen vind je alle events, afbeeldingen, content, alle deelnemers en de relatie met je mentor/mentee. Per item kun je kiezen wie dit moet kunnen zien, zo kunnen we de informatie die gedeeld wordt precies toespitsen op de juiste doelgroep. Saar heeft met StellarUp, de makers van het platform, veel veberteringen en nieuwe functionaliteiten toegevoegd om te zorgen dat het beter aansluit op de behoeften van Giving Back. Ook heeft zij de stadscommissieleden en GBSC trainingen gegeven om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Sinds 1999 zetten we diversiteit aan het werk door het ondersteunen van Scholieren en vanaf 2009 ook Studenten. Deze Alumni uit alle jaarlagen zijn bij uitstek de rolmodellen waar de huidige en toekomstige deelnemers van onze beide programma’s veel van kunnen leren. Bovendien hebben we een waardevol professioneel netwerk door de jaren heen opgebouwd van vrijwilligers die zich op verschillende manier ingezet hebben voor deze jongeren. We hebben in dit jaar verder gewerkt aan het doorontwikkelen van een digitale manier van ontmoeten en netwerken, de digitale community voor Scholieren, Studenten, Mentoren, Partners en Alumni. Om zo alle groepen dichter bij elkaar te brengen en samen diversiteit nog verder aan het werk te zetten. We bieden dit aan in de vorm van de Digitale Community waartoe iedereen die ooit aan een programma van Giving Back deelgenomen heeft (of zich op andere wijze ingezet heeft) toegang krijgt met als doel elkaar verder te helpen. Hiermee lanceerde we afgelopen jaar het meest exclusieve inclusieve netwerk van Nederland met een missie: diversiteit aan het werk te zetten!

Binnen Giving Back is het belangrijk dat we allemaal goed met elkaar kunnen communiceren. Om deze reden werken alle Giving Back medewerkers, het GBSC bestuur en de Stadscommissies met Microsoft Dynamics 365 en Teams. Op deze manier kunnen we de aanmeldingen real-time bijhouden en hoeven we geen excel lijsten meer te gebruiken om onze kandidaten in kaart te brengen. Zo werken we allemaal binnen dezelfde omgeving, wat het nog makkelijker maakt om met elkaar in contact te komen en we efficiënt digitaal kunnen samenwerken. 

interview

Wat breng jij mee?

Marketing & communicatie

Nu het ernaar uitziet dat de wereld weer terugkeert naar (het nieuwe) normaal, kunnen we bij Giving Back weer verder bouwen. Voor Marketing Communicatie gaat het hier om drie pijlers, te weten:

We hebben in de afgelopen jaren volop ingezet op de herpositionering van Giving Back naar een verhaallijn over mentoring talent en culturele diversiteit aan het werk. Dit heeft geleid tot een sterke Linkedln community en onze Digitale Community. Deze laatste is na veel voorbereidingen van technische aard dit jaar gelanceerd. Het idee is het meest exclusieve, inclusieve netwerk van Nederland te bieden. Iedereen die deelnemer, vrijwilliger of medewerker is geweest bij Giving Back en zich daarmee ingezet heeft voor onze gezamenlijk missie kan hieraan deelnemen. We bieden (achter een login) een Platform aan waar iedereen een vraag kan stellen of een aanbod kan doen om een individu binnen onze community of een specifieke groep te ondersteunen, verder te helpen of met elkaar tot nieuwe initiatieven te komen. Een unieke marktplaats waar het bevorderen van culturele diversiteit op micro-, meso,- en uiteindelijk macroniveau centraal staat. Samen zetten we diversiteit aan het werk!

Daarnaast hebben we onze Digitale transitie ook verder voortgezet in de manier waarop we onze doelgroepen werven. Hiertoe hebben onze portal ontwikkeld en leadwerving centraal gezet om zo onze werving, die van offline naar online verschoven is in de afgelopen corona jaren, verder te professionaliseren. Bovendien hebben we daarmee ook verder gebouwd op de digitalisering van onze organisatie op de achtergrond en ons data-driven werken weer een niveau hoger gebracht. Daarnaast hebben we in deze nieuwe manier van werven ook volop ingezet op implementatie van Marketing Automation om zo in staat te zijn van leads daadwerkelijk aanmeldingen te maken en bovendien alle doelgroepen specifiek van informatie te kunnen voorzien die ze op specifieke momenten geserveerd moeten krijgen in plaats van een algemene verwijzing naar een landingspagina. Op verschillende momenten serveren we afgepaste content per mail met daarin de juiste CTA (call to action) erin verwerkt met als doel zoveel mogelijk potentiële kandidaten te ‘verleiden’ hun aanmeldproces te doorlopen.

 

Om leadgeneratie voor elkaar te krijgen hebben we een pilot gestart met Giraffe Marketing voor het genereren van leads via een paid social campagne. Een afgepaste campagne gericht op studenten om in mei- juni zoveel mogelijk eerste generatie studenten bekend te maken met Giving Back, te informeren, inspireren en uiteindelijk verleiden om zich als lead aan te melden. Deze campagne zorgde ervoor dat deze eerste generatie studenten die Giving Back nog niet kenden in eerste instantie in verschillende stappen via Marketing Automation steeds meer informatie ontvingen over het Studentenprogramma met als doel hen na uiterlijk 6 stappen overtuigd te hebben zich aan te melden voor het Studentenprogramma. Een uiterst succesvolle pilot met een conversie van ruim 36% van eerste kennismaking met Giving Back (awareness) tot aan lead (emailadres, naam en wel/niet eerste generatiestudent). In totaal hebben we dit jaar mede door de campagne een record van 190 studentenleads binnengehaald. En een grote groep eerste generatie studenten bereikt die niet eerder van Giving Back gehoord hadden. Een geweldige basis voor verdere uitbouw in het nieuwe jaar. Meer lees je hierboven bij Digitale Transformatie. 

Ook hebben we ons gebogen over de effectiviteit en ontwikkeling van onze social media strategie. Samen met onze stagiaire hebben we vastgesteld wat we hierin wilden onderzoeken en is Didy Twigt in 20 weken aan de slag gegaan om onderzoek te doen onder onze Studenten hoe onze social content ontvangen wordt, wat deze belangrijke doelgroep graag zou willen zien en in welke vorm. Zijdelings heeft ze ook onderzocht welke formats in onze uitingen goed werken, dmv a-b testen, op welke manier het brengen van content het best werkt, denk aan bewegend beeld en foto, en uiteraard op welke momenten deze het beste gepland kunnen worden voor een zo groot mogelijk bereik. In haar advies rapport heeft zij bruikbare punten geformuleerd en voorbeelden ontwikkeld waar we de komende periode mee aan de slag kunnen. 

Onze nieuwe werkstudent Jens Kimpel, die als contentcreatief vooral aan de slag gaat, maakt hier de vertaalslag in voor het aankomende Giving Back jaar. Ook hierin staan testen, evalueren en optimaliseren centraal.

VOLG ONS ONLINE: